Naše poradna

Víte jaké jsou nejčastjěí chyby při plánování nové kuchyně?

Připravili jsme přehled nápadů, našich postřehů a popis nejčastějších chyb při plánování nové kuchyně.

Připravujeme se na novou kuchyň

Plánování

Vše na sebe musí navazovat. Plánujte nákup nové kuchyně až v okamžiku, kdy máte v prostoru umístění kuchyně připravenu elektřinu, vodu, plyn,nebo vzduchotechniku.

Pokud půjdete opačně, nevyhnete se problémům s časem, dodatečnými náklady, bouracími pracemi, úklidem a popř. přepracování vysněné kuchyně.

Každá jednotlivá zásuvka má zásadní vliv na celkové řešení kuchyňské sestavy.

Řemesla

Nenechávejte řemesla na poslední chvíli.

Mít řemeslníky na jednom míste a v pořadí v jakém mají být je nadlidský úkol pro běžného zákazníka.

Umíme všechny požadované profese, jednáte pouze s jedním zástupcem, který nad všemi požadovanými profesemi a pracemi přebírá koordinaci i záštitu.

Rozpočet

Neplaťte více, než musíte.

Po prohlídce na místě předložíme detailní cenovou nabídku, budete vědět za co platíte a vysvětlíme nutné úpravy. Naším cílem je, aby bylo dosaženo bezproblémového připojení všech spotřebičů, dřezu a správně připravená elektrika.

Zvažte každý kousek prostoru, my s vámi probereme každý detail příprav.

Ergonomie

Jak bude kuchyně fungovat?

Promyslíme s vámi optimální umístění sporáku, vestavné trouby i varné desky.

Neplánujte umístění hned u stěny, aby nedošlo k ušpinění stěny. Známe z dlouholeté praxe všechna úskalí špatných rozhodnutí a pomůžeme vám eliminovat jejich následky.

Jak připravit vše potřebné před montáží kuchyně

Dřez
Volné zásuvky
Osvětlení skříněk a pracovní desky
Myčka
Varná deska
Trouba
Mikrovlná trouba
Digestoř
Chladnička

Příprava pro dřez

Je potřeba připravit přívod studené a teplé vody. Vše ve výšce zhruba 60 cm. Odpad mějte v 40 cm. Pozor na drtič odpadu, ten by neměl přesáhnout 30-40 cm. Ovládání drtiče vypínačem vyžaduje navíc elektrickou zásuvku. Vše schováme pod dřez do dřezové skříňky.

Další volné zásuvky

V kuchyni u pracovní desky budeme potřebovat další volné zásuvky pro zapojení malých ručních elektrospotřebičů. Nejvhodnější umístění je na stěnu přímo nad pracovní desku. Pamatujte na výšku skříněk a celkovou ergonomii kuchyně.

V moderních kuchyních se může umístit výsuvný sloupek se zásuvkami. Vhodné jsou i lišty na stěně, případně na vhodném místě u skříněk.

Světlo, světlo a zase světlo

Světlá kuchyně sama o sobě vybízí k dokonalému vaření. Nepodceňujte osvětlení pracovní desky a všech skříněk, případně dalšího úložného prostoru.

Osvětlení je vhodní napojit na samostatné připojení, vedené přes vypínač umístěný na příhodném místě v kuchyni. Vyvarujte se umístění nad varnou deskou. Porovnejte výšku a rozměry horních skříněk, aby se nám kabely pro připojení nemotaly mimo a vypínač se nepletl skříňkám.

Příprava pro myčku

Myčku je dobré umístit s ohledem na instalaci vody a odpadu, hned vedle dřezu. Instalaci studené vody, odpadu a elektrické zásuvky 220 V, jištěnou 16A jističem, umístíme do dřezové skříňky.

Myčku můžeme připojit na vývody od dřezu, jen je potřeba připojit kombinovaný ventil, který vodu do baterie a myčky rozdělí. Odpad už svedeme do sifonu od dřezu. Je možné odpad myčky napojit na samostatný odpad, což klientům doporučujeme. Systémy odpadu myček je možné montovat do stěny i na stěnu.

Příprava pro varnou desku

Záleží, zda-li plánujete elektrickou, nebo plynovou varnou desku. Pro elektrickou připravíme elektrický kabel 380 V (někdy postačí 220 V).

Pro plynovou desku připravujeme přívody co nejblíže, ideálně v nejbližší skříňce. Pokud se například trouba instaluje mimo varnou desku, lze využít prostor pod varnou deskou a tam umístit ventil ve výšce zhruba 70 cm. I pro plynovou troubu potřebujeme zásuvku 220 V pro zapalování.

Příprava pro troubu

Troubu napojíme na zásuvku 220 V a umísťujeme ji mimo spotřebiče. V případně tzv. parní trouby je potřeba myslet i na přívod vody.

Příprava pro mikrovlnou troubu

Mikrovlnou troubu napojujeme na zásuvku 220 V a vždy umisťujeme mimo spotřebiče.

Příprava pro digestoř

Digestoř napájíme zásuvkou pro 220 V. Dle typu digestoře a doporučení výrobce řešíme odtah, většinou používáme odvod o průměru 125 mm.

Pozor na přílišné záhyby, ohyby a jiné kroucení. Můžete zbytečně snížit účinnost.

Příprava pro chladničku

Kompresor chladničky nesmí být u zásuvky. U vestavěné chladničky dáme zásuvku do strany, protože při rozmrazování můžeme potřebovat chladnicku vysunout a odpojit od elektřiny. Chladnička má navíc výjimku mezi elekrickými spotřebiči, a proto nemusí být napojena přes proudový chránič.

Z

Instalace odpadu v kuchyni může přinášet některá rizika, která je třeba brát v úvahu:

 • RNekvalitní materiály: Pokud jsou použity nekvalitní materiály, jako jsou například levné trubky nebo spojky, mohou se snadno poškodit a způsobit únik vody nebo odpadu.
 • RNesprávné připojení: Pokud není odpad správně připojen na kanalizaci, může dojít k úniku odpadu do prostoru pod kuchyní nebo do sousedících bytů.
 • RNeodpovídající úprava odpadu: Pokud je odpad špatně navržen nebo umístěn, může docházet k problémům s tokem odpadu a k jeho hromadění, což může vést k ucpaným potrubím a zápachu.
 • RNesprávné použití: Pokud nejsou v kuchyni používány odpovídající odpadové nádoby, mohou do odpadu dostat nesprávné materiály, jako jsou například tuky nebo zbytky potravin, které mohou způsobit ucpaní potrubí.
 • RNáročnost instalace: Instalace odpadu může být složitá a náročná, zejména pokud se jedná o renovaci starší kuchyně. Nezkušení lidé mohou při instalaci udělat chyby, které by mohly způsobit následné problémy s odpadem.

Je tedy důležité, aby instalace odpadu v kuchyni byla prováděna odborníkem, jako je například instalatér, který má zkušenosti s podobnými instalacemi a může zajistit správné použití kvalitních materiálů a správné připojení k odpadovému potrubí.

Z

Správné vyvedení digestoře v kuchyni zahrnuje několik kroků:

 • RVýběr místa pro umístění digestoře: Digestoř by měla být umístěna nad sporákem nebo varnou deskou tak, aby účinně zachytávala páry a zápachy z vaření.
 • RVýběr typu digestoře: Existují různé typy digestoří, jako jsou například digestoře s odsáváním nebo digestoře s recirkulací vzduchu. Je důležité zvolit takový typ digestoře, který bude vhodný pro konkrétní umístění v kuchyni.
 • RVýběr vhodného potrubí: Potrubí, které bude spojovat digestoř s venkovním prostředím, by mělo být dostatečně dlouhé, aby umožnilo účinné odsávání znečištěného vzduchu a páry ven z kuchyně.
 • RMontáž digestoře: Digestoř by měla být správně namontována na zeď nebo pod závěsnou skříňku tak, aby byla stabilní a bezpečná.
 • RPřipojení k potrubí: Digestoř by měla být připojena k potrubí tak, aby vzduch mohl volně proudit ven z kuchyně. Pokud se jedná o digestoř s odsáváním, potrubí by mělo být vyvedeno ven z budovy, zatímco u digestoří s recirkulací vzduchu potrubí není nutné.
 • RTěsnění: Po připojení potrubí by mělo být všechno těsně zalepeno, aby nedocházelo ke ztrátám vzduchu nebo únikům.
 • RTestování: Po dokončení instalace by měla být digestoř testována, aby se ověřilo, že správně funguje a účinně odsává znečištěný vzduch a páry z kuchyně ven.

Je důležité, aby instalaci digestoře v kuchyni prováděl odborník, jako je například elektrotechnik nebo instalatér, který má zkušenosti s podobnými instalacemi a může zajistit správné umístění a připojení digestoře k potrubí.

 

Z

Před montáží kuchyně je důležité zajistit několik kroků přípravy, aby byla montáž co nejefektivnější a bez problémů:

 • RZměřte prostor, kde bude kuchyň umístěna a zkontrolujte, zda jsou všechny rozměry správné a odpovídají rozměrům kuchyňských jednotek.
 • RPřipravte podlahu. Pokud máte novou podlahu, ujistěte se, že je dokončena a suchá. Pokud renovujete stávající podlahu, zkontrolujte, zda je pevná a rovná.
 • RVyčistěte a zkontrolujte stěny. Pokud je třeba, natřete stěny nebo provedete drobné opravy, jako je vyplnění otvorů.
 • RZkontrolujte elektroinstalaci. Pokud plánujete umístit nové spotřebiče nebo světla, ujistěte se, že je elektrická instalace v pořádku a že jsou dostupné potřebné elektrické přípojky.
 • RZkontrolujte vodovodní a kanalizační přípojky. Ujistěte se, že jsou připraveny pro připojení nové kuchyňské linky a že odpadní potrubí odpovídá předpokládanému umístění dřezu a myčky.
 • RSestavte jednotky kuchyně podle návodu a ujistěte se, že jsou připraveny pro montáž. Pokud je to možné, sestavte jednotky v místnosti, kde bude kuchyň umístěna.
 • RPřipravte pracovní prostor. Odstraňte všechny překážky a umístěte nástroje a materiály, které budete potřebovat během montáže.
 • RNakonec si nechte dostatek času na montáž. Montáž kuchyně může trvat několik dní, a proto je důležité si předem naplánovat časový plán a zajistit dostatek času na dokončení montáže bez zbytečného spěchu.
Z

Správné zapojení spotřebičů v kuchyni je velmi důležité pro bezpečnost a účinnost kuchyňského prostoru. Zde je několik obecných tipů na správné zapojení spotřebičů v kuchyni:

 • RElektrické spotřebiče by měly být zapojeny do zásuvky s odpovídajícím napětím. Zkontrolujte, že spotřebič má správnou zásuvku, případně použijte adaptér. Není vhodné používat prodlužovací kabely, protože to může zvyšovat riziko požáru nebo úrazu.
 • RZkontrolujte, že kabely spotřebičů nejsou poškozené nebo opotřebované. Pokud jsou, neměli byste je používat a měli byste je nechat opravit nebo vyměnit.
 • RPokud je to možné, umístěte spotřebiče tak, aby byly přístupné ze všech stran. To umožní snadnější čištění a údržbu.
 • RPokud máte v kuchyni vestavěné spotřebiče, jako jsou například trouba nebo mikrovlnná trouba, zkontrolujte, zda jsou správně instalovány a zda jsou řádně napojeny na elektrickou síť.
 • RPokud plánujete instalovat nové spotřebiče, jako jsou například myčka nádobí nebo kávovar, zkontrolujte, zda jsou kompatibilní s vaším elektrickým okruhem a zda jsou splňují místní stavební předpisy a normy.
 • RPokud máte dotykové spotřebiče, jako je například indukční vařič, zkontrolujte, zda jsou správně propojeny se systémem ventilace. Tyto spotřebiče totiž mohou vyvolat zvýšené množství páry a potřebují řádnou cirkulaci vzduchu.

Pokud nejste zcela jisti s instalací nebo zapojením spotřebičů, měli byste si nechat poradit od odborníka, jako je například elektrikář nebo instalatér – nebo zavolejte nám a nechte si udělat přípravu s následným zapojením spotřebičů.

Z

Na přípravu na novou kuchyň nejste sami. Ozvěte se nám a rádi pomůžeme.